Hal Ehwal Murid

Berita (HEM)

Peraturan Tanda Nama Murid Dan Lencana Sekolah


Pekeliling HEM (Hal Ehwal Murid)
1) Penguatkuasaan Larangan Membawa Dan Menggunakan Telefon Bimbit Oleh Murid Di Sekolah. Klik sini...

 

Maklumat Murid

Bilangan Murid SMKBU(3) Sekolah Kluster Kecemerlangan Tahun 2020 (*dikemaskini pada 6 NOVEMBER 2020)

Bil

Nama Kelas

Lelaki

Perempuan

Jumlah

1

Tingkatan 1

124

114

238

2

Tingkatan 2

91

135

226

3

Tingkatan 3

97

113

210

4

Tingkatan 4

101

118

219

5

Tingkatan 5

87

108

195

 

Jumlah Besar

500

588

1088


Bimbingan dan Kaunseling

Kaunselor Sekolah

Unit Bimbingan dan Kaunseling SMK Bandar Utama Damansara (3) telah dikendalikan oleh 3 orang kaunselor iaitu:

    1) Cik Rajeswari a/p Sinnakoundan
    2) Cik Ana Syahida Binti Che Razak


Definisi Kaunseling

Satu perhubungan di mana seorang individu berusaha menolong individu lain untuk memahami dan menyelesaikan masalah atau konflik.


Matlamat Kaunseling

 • Menyediakan perubahan untuk perubahan tingkah laku
 • Memperbaiki perubahan sosial dan peribadi
 • Meningkatkan keberkesanan sosial dan kebolehan menangani keadaan
 • Belajar proses membuat keputusan
 • Mempertingkatkan potensi manusia dan mempekayakan perkembangan kendiri.


Aktiviti unit bimbingan dan kaunseling:

 • Sesi kaunseling individu dan kelompok
 • Program motivasi kecemerlangan pelajar
 • Guru penasihat Pembimbing Rakan Sebaya (PRS)
 • Kursus Jati Diri PRS
 • Bengkel atau seminar kepada pelajar tingkatan 3 dan 5
 • Majlis restu ilmu
 • Minggu Kerjaya
 • Majlis Permuafakatan ibu bapa
 • Kempen Budi Bahasa 

Copyright 2008 SMK Bandar Utama Damansara (3). All rights reserved.