Hal Ehwal Murid

Takwim HEM

Takwim Hal Ehwal Murid Tahun 2014

Carta Organisasi

Carta Organisasi Jawatankuasa Hal Ehwal Murid
Carta Organisasi Jawatankuasa Hal Ehwal Murid Tahun 2014

Carta Lembaga Pengawas Sekolah
Carta Lembaga Pengawas Sekolah 2010

Pekeliling HEM (Hal Ehwal Murid)
1) Penguatkuasaan Larangan Membawa Dan Menggunakan Telefon Bimbit Oleh Murid Di Sekolah. Klik sini...

 

Maklumat Murid

Bilangan Murid SMKBU(3) Sekolah Kluster Kecemerlangan Tahun 2017(*dikemaskini pada 23 MAC 2017)

Bil

Nama Kelas

Lelaki

Perempuan

Jumlah

1

Tingkatan 1

100

112

212

2

Tingkatan 2

85

111

196

3

Tingkatan 3

79

102

181

4

Tingkatan 4

73

93

166

5

Tingkatan 5

126

119

245

 

Jumlah Besar

463

537

1000


Bimbingan dan Kaunseling

Kaunselor Sekolah

Unit Bimbingan dan Kaunseling SMK Bandar Utama Damansara (3) telah dikendalikan oleh 3 orang kaunselor iaitu:

    1) Cik Rajeswari a/p Sinnakoundan
    2) Puan Siti Zubaidatul Halimah Binti Hasbullah


Definisi Kaunseling

Satu perhubungan di mana seorang individu berusaha menolong individu lain untuk memahami dan menyelesaikan masalah atau konflik.


Matlamat Kaunseling

 • Menyediakan perubahan untuk perubahan tingkah laku
 • Memperbaiki perubahan sosial dan peribadi
 • Meningkatkan keberkesanan sosial dan kebolehan menangani keadaan
 • Belajar proses membuat keputusan
 • Mempertingkatkan potensi manusia dan mempekayakan perkembangan kendiri.


Aktiviti unit bimbingan dan kaunseling:

 • Sesi kaunseling individu dan kelompok
 • Program motivasi kecemerlangan pelajar
 • Guru penasihat Pembimbing Rakan Sebaya (PRS)
 • Kursus Jati Diri PRS
 • Bengkel atau seminar kepada pelajar tingkatan 3 dan 5
 • Majlis restu ilmu
 • Minggu Kerjaya
 • Majlis Permuafakatan ibu bapa
 • Kempen Budi Bahasa 

Copyright 2008 SMK Bandar Utama Damansara (3). All rights reserved.