Hal Ehwal Murid

Berita (HEM)

Senarai Buku Murid Tahun 2018
Pembelian Dan Bayaran Melalui Guru Tingkatan Tahun 2018
Pakej Barangan Di Koperasi Sekolah Bagi Penggunaan Murid Tahun 2018
Peraturan Tanda Nama Murid Dan Lencana Sekolah


Pekeliling HEM (Hal Ehwal Murid)
1) Penguatkuasaan Larangan Membawa Dan Menggunakan Telefon Bimbit Oleh Murid Di Sekolah. Klik sini...

 

Maklumat Murid

Bilangan Murid SMKBU(3) Sekolah Kluster Kecemerlangan Tahun 2018(*dikemaskini pada 23 JANUARI 2018)

Bil

Nama Kelas

Lelaki

Perempuan

Jumlah

1

Tingkatan 1

-

-

190

2

Tingkatan 2

-

-

213

3

Tingkatan 3

-

-

193

4

Tingkatan 4

-

-

176

5

Tingkatan 5

-

-

162

 

Jumlah Besar

-

-

934


Bimbingan dan Kaunseling

Kaunselor Sekolah

Unit Bimbingan dan Kaunseling SMK Bandar Utama Damansara (3) telah dikendalikan oleh 3 orang kaunselor iaitu:

    1) Cik Rajeswari a/p Sinnakoundan
    2) Puan Siti Zubaidatul Halimah Binti Hasbullah


Definisi Kaunseling

Satu perhubungan di mana seorang individu berusaha menolong individu lain untuk memahami dan menyelesaikan masalah atau konflik.


Matlamat Kaunseling

 • Menyediakan perubahan untuk perubahan tingkah laku
 • Memperbaiki perubahan sosial dan peribadi
 • Meningkatkan keberkesanan sosial dan kebolehan menangani keadaan
 • Belajar proses membuat keputusan
 • Mempertingkatkan potensi manusia dan mempekayakan perkembangan kendiri.


Aktiviti unit bimbingan dan kaunseling:

 • Sesi kaunseling individu dan kelompok
 • Program motivasi kecemerlangan pelajar
 • Guru penasihat Pembimbing Rakan Sebaya (PRS)
 • Kursus Jati Diri PRS
 • Bengkel atau seminar kepada pelajar tingkatan 3 dan 5
 • Majlis restu ilmu
 • Minggu Kerjaya
 • Majlis Permuafakatan ibu bapa
 • Kempen Budi Bahasa 

Copyright 2008 SMK Bandar Utama Damansara (3). All rights reserved.