Maklumat Sekolah

 
Maklumat AmSejarah Sekolah

Bangunan SMKBU(3) diserahkan kepada Jabatan Pendidikan Negeri Selangor pada pukul 9.30 pagi, 7 November 2001 oleh Dinamik Maju Corporation Sdn. Bhd. Penyerahan ini merupakan titik permulaan sejarah pembukaan SMKBU(3) iaitu pada 1 November 2001.


Falsafah Pendidikan Malaysia

Pendidikan di Malaysia adalah suatu usaha berterusan ke arah memperkembangkan lagi potensi individu secara menyeluruh dan bersepadu untuk mewujudkan insan yang seimbang dan harmonis dari segi intelek, rohani, emosi dan jasmani berdasarkan kepercayaan dan kepatuhan kepada Tuhan. Usaha ini adalah bagi melahirkan rakyat Malaysia yang berilmu pengetahuan, berketerampilan, berakhlak mulia, bertanggungjawab dan berkeupayaan mencapai kesejahteraan diri serta memberi sumbangan terhadap keharmonian dan kemakmuran masyarat dan negara.Motto Sekolah

BERUSAHA BERSATU BERJAYA
TOWARDS SUCCESS WE WORK TOGETHERVisi Sekolah

PENDIDIKAN BERKUALITI INSAN TERDIDIK NEGARA SEJAHTERA .Klik sini.


Misi Sekolah

MELESTARIKAN SISTEM PENDIDIKAN YANG BERKUALITI UNTUK MEMBANGUNKAN POTENSI INDIVIDU BAGI MEMENUHI ASPIRASI NEGARA .Klik sini


Wawasan Sekolah

Bersama-sama mencapai pendidikan cemerlang, berketerampilan, berdisiplin, berakhlak mulia dan serba boleh.


Piagam Pelanggan Sekolah

KAMI warga SMKBU(3) bertekad dengan penuh iltizam, berikrar  dengan sepenuh daya usaha untuk:

Menyediakan pendidikan yang terbaik kepada pelajar-pelajar berteraskan Falsafah Pendidikan Kebangsaan ke arah

perpaduan bangsa Malaysia.

Menentukan pelajar-pelajar mendapat pendidikan yang sama dan tanpa mengira latar belakang agama dan keturunan.

Mewujudkan pelajar-pelajar yang berbudi pekerti, bertatasusila dan berhemah tinggi dan serba boleh.

Menyediakan persekitaran pembelajaran yang kondusif untuk pelajar-pelajar.

Menjadikan warga pendidik dan kakitangan yang peka,  responsif dengan kehendak dan keperluan pelajar dan juga mengamalkan perkhidmatan yang berteraskan sifat penyayang.


Logo dan Lencana Sekolah

Logo Sekolah

Lencana SekolahAlamat Sekolah

Sekolah Menengah Kebangsaan Bandar Utama Damansara (3),
Persiaran Bukit Utama, Bandar Utama,
47800, Petaling Jaya, Selangor Darul Ehsan, Malaysia.

Tel   :   03 - 7727 6166
Laman Web :  http://www.smkbu3.edu.my
Alamat E-mail :
bea8643@moe.edu.my
Lokasi GPS/Google Map :
3.140104,101.606159 (Klik sini..)


Lokasi Sekolah

SMKBU(3) mempunyai  4 blok bertingkat 4 yang dibina atas tanah yang berkeluasan 6.0702 hektar /15 ekar.  Sekolah ini terletak di Mukim Sungai Buloh, Petaling Jaya. Sebetulnya ia diletakkan di Bandar Utama (di hadapan Kolej KBU, Bandar Utama.


Pelan Sekolah

Sila klik sini untuk melihat pelan dan alamat sekolah.


Waktu Pejabat

Hari

Buka

Rehat

Buka

Isnin - Khamis

8.00 pagi - 1.00 tgh

1.00 tgh - 2.00 ptg

2.00 ptg - 5.00 ptg

Jumaat

8.00 pagi -12.15 tgh

12.15 tgh 2.45 ptg

2.45ptg 5.00 ptg

Sabtu - Ahad

TutupGuru-guru


Barisan Kepimpinan SMKBU(3)GURU-GURU KANAN

PN SUMATHI A/P VELLAYAN 

-  GK BAHASA

PN.SYAIDATUL ELLIANA BINTI ALI  

-  GK SAINS DAN MATEMATIK

PN GAJATHISWARI A/P VEJIAN  

-  GK TEKNIK DAN VOKASIONAL

PN ZAINAB BINTI ABDULLAH  

-  GK KEMANUSIAAN


KAUNSELOR SEKOLAH
CIK ANA SYAHIDA BINTI CHE RAZAKI
EN. MOHD HAFIZ BIN AHMAD

GURU PERPUSTAKAAN & MEDIA
PUAN NOORHYDAYAH BINTI AHMA NOR


Kakitangan Sekolah Tahun 2022.

Kakitangan

Bilangan

Guru

  62

Staf Sokongan

 9

Pengawal Keselamatan

 4

Pekerja Swasta

1Takwin Penggal Persekolahan


Klik sini untuk Takwim Penggal Persekolahan Tahun 2020


Cuti Am dan Cuti Peristiwa

Cuti Sekolah Untuk Perayaan Tahun Baru Cina Tahun 2020..

Cuti Perayaan Tahun 2020.

 

 

Pengetua-pengetua

Sejarah Pengetua-pengetua SMKBU(3)

Nama Pengetua

Tempoh

Pn Azliza Binti Mat Lazim   6 Disember 2022 hingga Sekarang
Pn Hajah Ros Binti Lizan   20 Januari 2020 hingga 5 Disember 2021

Pn Rozlina Binti Abdul Ghani  

2 April 2019 hingga 31 Disember 2020

Pn Zuraidah Binti Ismail   

21 Mac 2016 hingga 1 April 2019

Pn Misliah Binti Kulop   

1 April 2014 hingga 16 Mac 2016

Pn Azizah Binti Yusoff  

22 Ogos 2005 hingga 5 Mac 2014

Pn Tan Wat Eng

Januari 2002 hingga 19 Ogos 2005

           

       


Yang Dipertua PIBG


Sejarah Yang dipertua PIBG


Nama Yang Dipertua PIBG

Tempoh

En.Ng Boon Leong Mei 2022 hingga Sekarang
Pn Adelyn Februari 2021 hingga Mei 2022
Pn Zuwita Februari 2020 hingga Februari 2021

En. Kalairasoo

Februari 2015 hingga Februari 2020

En.Azman

Februari 2014 hingga Februari 2015

Dato' Ringo Kaw Fan Chu

Februari 2011 hingga Februari 2014

Datin Peggy Leong Swee Peng

Februari 2008 hingga Februari 2011

En. Ringo Kaw Fan Chu

Februari 2004 - Februari 2008

Tn Hj Azlan b Yusof

Februari 2003 - Februari 2004

En. Au Hah Chye

Mei 2002 - Februari 2003


Fungsi jawatankuasa PIBG

Fungsi Jawatankuasa PIBG ialah mengelola dan mengatur kegiatan pesatuan dan membuat keputusan atas perkara-perkara yang menyentuh perjalanan Persatuan, tanpa bercanggah dengan dasar umum yang ditetapkan oleh Mesyuarat Agung Tahunan, Perlembagaan ini dan akta pendidikan 1996 serta peraturan-peraturan yang dibuat di bawahnya.

(a) Yang Di-Pertua

    (i)  Menjadi pengerusi dalam semua mesyuarat jawatankuasa PIBG dan mesyuarat agung tahunan dan bertanggungjawab           atas kesempurnaan perjalanan mesyuarat.

    (ii) Mempunyai undi pemutus dan hendaklah menandatangani minit -minit mesyuarat apabila telah diluluskan.

    (iii) Bertanggungjawab mengawasi pentadbiran persatuan serta memastikan bahawa peruntukan perlembagaan dipatuhi oleh           semua anggota persatuan.

    (iv) Sentiasa mematuhi segala peruntukan perlembagaan dalam menjalankan tugas sebagai yang di-pertua.

    (v) Boleh memanggil mesyuarat jawatakuasa PIBG pada bila-bila masa yang difikirkan perlu dengan persetujuan Guru          Besar atau Pengetua.

    (vi) Menandatangani cek atau penyata pengeluaran wang Persatuan.

    (vii) Memastikan segala aktiviti dan program Persatuan dilaksanakan dengan sempurna dan teratur.

    (viii) Mendapatkan nasihat mengenai pengurusan persatuan dari semasa ke semasa daripada Guru Besar atau Pengetua            selaku Penasihat Persatuan.
 

(b) Naib Yang Di-Pertua

    (i)  Bertanggungjawab membantu yang di-pertua dalam menjalankan fungsi-fungsi yang di-pertua.

    (ii) Menjalankan tanggungjawab dan fungsi yang di-pertua semasa ketiadaan Yang Di-Pertua.

 

(c) Setiausaha

    (i)  Menjalankan urusan Persatuan mengikut Perlembagaan Persatuan.

    (ii) Melaksanakan keputusan-keputusan Mesyuarat Agung Tahunan dan Mesyuarat Jawatankuasa PIBG.

    (iii) Mencatat, menyedia dan menyimpan minit-minit mesyuarat jawatankuasa PIBG dan Mesyuarat Agung Tahunan.

   (iv)Menyediakan laporan-laporan untuk dibentangkan kepada Mesyuarat Agung Tahunan serta minit-minit yang          bersangkutan dengannya.

    (vi) Menandatangani cek atau penyata pengeluaran wang persatuan, jika perlu.

 

(d) Bendahari

    (i)  Bertanggungjawab mengurus dan mengawal hal ehwal kewangan Persatuan dengan menyediakan dan menyimpan kira-          kira kewangan yang kemas kini. Penyata kira-kira kewangan (1 Januari hingga 31 disember) hendaklah disiapkan          sebelum 1 Februari tahun berikutnya untuk diaudit. Penyata kira-kira yang telah diaudit hendaklah dikemukakan untuk          kelulusan Mesyuarat Agung Tahunan. Satu salinan penyata yang telah diaudit dan diluluskan oleh Mesyuarat Agung          Tahunan hendaklah dihantar kepada Pendaftar selepas Mesyuarat berkenaan.

    (ii) Menguruskan perbelanjaan wang Persatuan seperti yang diputuskan oleh Mesyuarat Agung Tahunan atau Mesyuarat          Jawatankuasa PIBG.

    (iii) Menyimpan wang tunai tidak melebihi sesuatu jumlah yang ditetapkan dalam Perlembagaan pada sesuatu masa.

    (iv) Menerima bagi pihak Persatuan semua derma atau sumbangan daripada mana-mana anggota atau lain-lain sumber dan          mengeluarkan resit akaun terima dan kreditkan ke dalam akaun Persatuan pada hari yang sama.

    (v) Menandatangani cek atau penyata pengeluaran wang Persatuan.
    

Lain Lain Jawatan

Penasihat Persatuan

 (a) Guru Besar atau Pengetua Sekolah adalah anggota ex-officio Persatuan dan bertindak sebagai penasihat kepada        PIBG dan persatuan. Antara tanggungjawab dan fungsi Guru Besar atau Pengetua adalah seperti berikut ;  

      (i)    Menghadiri Mesyuarat Jawatankuasa PIBG, Mesyuarat Agung Tahunan dan Mesyuarat Agung Tergempar, tetapi               tidak boleh mengundi;

     (ii)     Mewakili pihak Jabatan Pendidikan negeri dan Kementerian Pendidikan Malaysia bagi mengawal dan menasihati               Persatuan supaya segala aktiviti, kegiatan dan keputusan yang di buat dalam mesyuarat-mesyuarat Persatuan tidak               bercanggah dengan kepentingan perkhidmatan, dasar-dasar negara dan dasar-dasar mengenai pelajaran dan               pendidikan serta hal-hal berkaitan dengan pentadbiran Sekolah;

     (iii)    Berhak untuk menghenti dan menangguhkan mesyuarat Persatuan jika difikirkan wajar untuk kepentingan anggota               Persatuan;

     (iv)    Meluluskan semua agenda Mesyuarat dan perkara yang akan dibincangkan dalam Mesyuarat Jawatankuasa PIBG               dan Persatuan;

     (v)     Memberi penjelasan kepada sesuatu isu mengenai pengurusan dan perjalanan sekolah dan akademik serta isu-isu               yang berkaitan dengannya dalam Mesyuarat Persatuan;

     (vi)     Memastikan kegiatan Persatuan selaras dengan tujuan dan fungsi Persatuan;

    (vii)     Memastikan sumbangan persatuan yang diputuskan dalam Mesyuarat Agung Tahunan tidak membebankan dan               tidak mengandungi sebarang unsur paksaaan; dan

   (viii)     Menentukan tetamu kehormat dan para jemputan yang menghadiri sebarang majlis anjuran persatuan dilayan               mengikut peraturan dan protokol yang ditetapkan oleh Kementerian.

 (b)  Juru Audit  

      (i)     Persatuan hendaklah melantik 2 orang juru audit dalaman dari kalangan anggota Persatuan yang tidak menjadi               anggota jawatankuasa PIBG pada mesyuarat agung tahunan.     

(ii)      Tanggungjawab juru audit dalaman adalah seperti berikut:

              (a) Mengaudit akaun persatuan pada setiap akhir tahun kewangan; dan

              (b) menjalankan pengauditan secara berkala seperti mana yang diputuskan dalam mesyuarat agung tahunan.

 

Copyright 2008 SMK Bandar Utama Damansara (3). All rights reserved.